Thursday, June 13, 2013

peek

Please Lord, don’t wake me up. 

He leaned in and kisses him. Lex shut his eyes again…this time too tight. He felt Xander’s lips caressing his. Slow and passionate na tila ba dinadama nito ang bawat kurba ng kanyang mga labi. Mahinhin at hinihintay nito ang kusa nitong pagtugon sa kanyang halik.

Dagling iginiya ni Lex ang mga labi at tinugon ang halik ni Xander. It sparks something inside him, uminit ang buo niyang katawan and his nerves fired in chaos. He realized they are not wet in the rain anymore. He is lying on his bed at nakaibabaw sa kanya si Xander, kissing him…I can control my dream, Lex thought as he hears the thunder outside and the light that flickered through his half closed window.
Xander cut the kiss and look again to Lex’s face and caught his dreamy eyes.

“I am the heir of the king. Can you be my prince?” he asked.

Her heartbeats deafened him, his eyes welled in tears that are about to fall. His heart burst in joy as he heard Xander’s questions. Ramdam niya na tapat ito sa pagtatanong. Hindi man niya maitatatwa ang sakit na nakikita niya sa likod ng kanyang mga mata ay ramdam niya na sa isang sulok ng sugatang puso nito ay ang pag-ibig na matagal na niyang inaasam.

“X-xander…” again he stuttered, the tears finally wet his flushing cheeks.

“Will you let me try to love you?” tila nagmamakaawang pakiusap ni Xander habang nakatitig padin sa mga hilam niyang mata.


He nods… a little nod that tells everything he feels. Joy flashed in Xander’s eyes and gave him the sweetest kiss a lover could ever wish for. 

I want to be in this dream forever, usal niya habang buong puso niyang tinugon ang mga halik ng lalaking pinakamamahal.

.....

Read more...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yummy Athletes

Indie Boys

Models

  © Blogger template Brownium by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP