Task Force Enigma : Cody Unabia 12

Friday, May 20, 2011

Chapter 12

"Masakit na Cody. Bitiwan mo ang kamay ko!"

Naiiritang sigaw ni Kearse ng makalabas sila ng Coffee Haven. Nagtitinginan pa rin ang mga usisero at usiserang customer na nakasaksi sa eksena nila kaya napilitan siyang itulak ito sa van na kinaroroonan ni Jerick.

"Ano bang problema mo?" badtrip pa ring sabi niya.

Nanatili lang itong nakatingin sa kanya ng nakakunot-noo. Madilim na madilim ang mukha na parang gusto siyang sapakin. Gusto niyang manlamig sa tingin na iyon pero galit rin siya dahil naalala niya ang pangloloko na ginawa nito sa kanya.

Ang paglilihim ng tunay na sexual orientation nito sa kanya.

Big deal iyon. Promise. Maaaring di siya mage-gets ng iba, pero kabilang siya sa mga old school na bading sa henerasyon ngayon. Ayaw niya sa Kapwa Ko, Mahal Ko. Ayaw niya ng tansuan. Ayaw niya ng lasunan. Ganoon lang iyon.

"Tell me Cody, bakit ka ba nagkakaganyan?" nauubos na ang pasensiya niya sa pananahimik nito.

"Tinatanong mo pa?" balik-tanong lang na sagot nito.

"Ha? Eh okray ka pala eh. Anong tingin mo sa akin? Manghuhula?"

"Ang problema ko, hindi mo ginagawa ang trabahong ipinangako mo sa amin ng maayos!" mahinang bulyaw nito.

"Ay? Sorry Bossing ha? Hindi ko alam na incompetent pala ako. Wala kasi akong training sa mga ganito. Pasensiya na. Hindi ko naabot ang expectations mo." Kearse said sarcastically.

"Hindi iyon eh. You're actually flirting with our suspect!" tila napupunding sabi na rin nito.

"Ay? Hindi ba ang purpose ng paglapit ko sa kanya eh maging feeling-close? What do you expect me to do? Mag-yoga sa harap niya?"

"Huwag kang pilosopo Kearse. Naiinis na ako sa'yo."

"Mas naiinis ako sa'yo! I'm doing my best to keep my part of the bargain. Hayaan mo ako sa diskarte ko! And for your information, kung naiinis ka na, ako galit ako. Galit ako sa'yo!" humihingal na sabi niya.

Biglang lumamlam ang hitsura ni Cody na kanina lang ay napakadilim. Para bang may nasabi siyang ikinabahala agad nito. Ano? Naloka siya ng sinabi kong galit ako? Ganoon ba iyon Miss Author?

Dedma ang author. Busy siya.

Nagbugha ito ng malakas na paghinga.

"Anong ikinagagalit mo sa akin?"

Bigla siyang tinamaan sa sudden softness na ipinakita ni Cody. Kung kanina galit na galit siya, ngayon naman nalilito na siya. Napaka-unpredictable ng kumag na ito. Ang sarap kutusan at halikan ng sabay.

Humalukipkip siya. Kunwari ay hindi apektado sa biglaang pagbabago ng mood nito.

"Hindi mo alam?" tanong niya.

Nagtaas ito ng kamay. "Promise. Hindi ko alam." sabi pa ni Cody.

Siya naman ang nagbuntong-hininga. Nangmakita niya ito pagkaalis ni Jhay-L ay parang nawala na ang tampo niya rito. Pero ng mag-emote ito ng hindi maganda ay nanumbalik ang galit niya. Tapos, ngayong nagbago na naman ang mood nito, nalilito na naman siya. Ano ba talaga Kuya?

"Task Force Enigma : Cody Unabia ito. Hindi Pinoy Big Brother." epal ng magandang author sa train of thoughts niya.

Tse ka Mama D!

"You didn't tell me you're gay." nabigla siya sa pagiging malumanay ng boses niya.

Nakita niya ang pagkagitla nito. Confirmed!

"Why Cody? Why didn't you tell me you're one of us? Nanananso ka ba talaga?" puno ng panunumbat ang tinig niya.

Hindi kasi niya matanggap na ang lalaking gusto niya ay alanganin ding katulad niya.

Nag-alis ito ng bara sa lalamunan bago nagsalita. Muli, naging madilim ang buong mukha nito.

"Is that why you're mad at me?" Mahina, pero may bigat ang mga salita nito.

"Yes." pag-amin niya.

"I didn't tell you because you didn't even bother to ask. Hindi ko alam na pre-requisite pala ng mga lalapit sa'yo na sabihin agad kung ano ang sexual orientation nila. How did you know anyway?"

"Jerick told me. Pero hindi iyon ang punto. At hindi ko kailan man naisip yang sinabi mong pre-requisite. The point is, you decieved me."

"I did not."

"You did."

"Okay. Siguro nga hindi ko nasabi sa'yo. Pero hindi ba obvious? Hahalikan ba kita kung straight ako?" naiirita na namang sabi nito.

Nagtaas si Kearse ng kilay sa narinig. "What do you mean? Hindi ako pwedeng halikan ng straight guy?"

"I didn't say that."

"Pero iyon ang ipinupunto ng sinabi mo!"

"That was entirely a different thing!"

"No it aint!"

"Bahala ka na nga sa sinasabi mo Kearse." resigned na sabi ni Cody.

"Talaga!"

Napalabi siya sa inis. Ang kapal ng mukha nitong sabihin na hindi siya pwedeng halikan ng straight na lalaki. The nerve. Sinungaling na, malakas pang mang-insulto. Kumukulo talaga ang dugo niya.

"Look Kearse." sabi ni Cody sabay hawak sa braso niya.

Napapitlag siya sa init na dulot ng pagkakadaiti ng kamay nito sa balat niya. Parang may mabilis na enerhiyang bumalot sa bahaging iyon. Hindi niya talaga ma-explain. He hates the idea of still yearning for Cody's touch inspite of beeing fooled by him.

He shivered from the thought. Napilitan siyang tumingin dito.

"Hindi kita niloko. Akala ko kasi, gets mo nang gay rin ako. Nakita mo naman kung paano kita landiin di ba? Naramdaman mo naman sigurong gusto kita sa mga halik ko? Hindi ako basta-basta nanghahalik lang Kearse, not unless I like the person so much." halos desperado nitong sabi.

Napatda siya sa winika nito.

He liked him? Cody liked him?

"And I didn't mean to insult or offend you kanina. I don't know the right words to say Kearse, so please, don't make it hard for me. Madaldal ako pero hindi ako magaling magpaliwanag."

Gustong-gusto ng mapangiti ni Kearse sa naririnig na sinasabi ni Cody pero ayaw ng isang bahagi ng isip niya. Hindi pa rin niya matanggap na naloko siya nito.

"I don't like boys who like boys." sa wakas ay sabi niya.

Mahina lang iyon pero sa reaksiyon ng mukha ni Cody ay parang binagsakan ito ng mortar sa mismong harapan nito.

"Ganoon ba?" bagsak ang balikat na sabi nito.

"Oo."

"Malas talaga ako pumili." mapait na sabi nito.

Pinagmasdan niya ang hitsura nito. Mukha talaga itong naluging bumbay sa ayos nito. Pero sa kabila noon napaka-gwapo pa rin nito.

"Mukha nga." mahina pang sabi niya.

"Please Kearse... don't rub it in." mahinang pakiusap nito.

Ang kanina pang pinipigilan na kilig, ngiti at gigil para sa lalaking ito ay hindi na niya napigil. Inuna niya ang tawa. Tumawa siya ng tumawa ng malakas. Iyong tipong tatalunin si Sisa. Maluha-luha pa siyang lumuhod sa lupa.

"Damn it Kearse! How cruel can you get? Nakuha mo pa akong pagtawanan?" pigil ang galit na sabi ni Cody.

"Eh nakakatawa eh." aniyang tawa pa rin ng tawa.

Naloka na lang siya ng biglang may kumalabog. Nakita niyang sinuntok ni Cody ang pinto ng van. Yupi iyon. Imbes na mag-alala ay lalo siyang natawa. Yumayo na siya.

"Anong ginagawa mo?"

Matalim ang tinging binalingan siya nito.

"I'm still amazed you have the nerve to ask matapos mo akong pagtawanan." gigil nitong sabi.

Tinitigan niya ito. Tinaasan ng isang kilay. His arms akimbo. Parang si Selina lang sa Mula sa Puso.

"Dahil ayokong sinasaktan mo ang sarili mo Cody."

Sarcastic itong ngumiti. "Salamat ha."

"I said I don't like boys who likes boys..."

"Paulit-ulit? Unli?"

Dinedma niya ang sarcastic remark nito.

"But you're the only boy who likes boys that I like."

"Salamat... anong sabi mo?" maang na sabi nito.

"Sorry, expired na unli ko."

"Narinig ko iyon. You like me too?" naninigurado nitong sabi. Nabigla pa siya ng makalapit agad ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap.

"Hep, hep, di ako makahinga!" angal niya kunwari.

"No. I won't let you go. That has been my promise since I fell in love with you." madamdamin nitong sabi sa gilid ng tainga niya.

Nanayo ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Napuno ng galak ang puso niya. Ganoon pala iyon, kapag isinuko mo ang kagustuhan ng puso mo at dinedma mo ang dikta ng isip mo magiging ganap kang maligaya. Pero teka? Kanina, like lang ngayon love na? Ano ito, lokohan? Naiinis na itinulak niya ito.

"B-bakit?" nagtatakang tanong ni Cody.

"Umamin ka nga. Paanong love mo na ako samantalang kanina lang like pa lang ang sinasabi mo. Niloloko mo ba ako?"

Natatawang umiling-iling pa si Cody.

"Hay nako, suko na talaga ako sa'yo. Siyempre, may pride naman ako no? Ayoko na sa rejection eh. Dala na ako. Kaya like lang ang sinabi ko sa'yo. Magda-drama ba ako ng ganoon kung di kita mahal? Sasaktan ko ba ang sarili ko dahil lang gusto kita? Hindi ko gagawin iyon unless mahal kita."

"Alam ko nabibilisan ka Kearse, pero totoo. Sa Maynila pa lang tayo alam ko gusto na kita. Pero ng halikan mo ako, ayun naging full blown love na siya."

Napangiwi si Kearse sa terminong ginamit ni Cody. "Para namang malalang sakit yang sinasabi mo."

He chuckled. "Oo nga ano?"

"So love mo na ako?" tanong niya rito. Naniniyak ang tono.

"Oo naman. Sure ako diyan."

Napalabi siya.

"Paano yan? I'm still in the process of accepting the fact that I actually liked you. Promise. Hindi madaling sumuko sa dikta ng puso ko, pero anong magagawa ko? Alangan namang pigilan ko ito." tapat niyang sabi.

Nagpakawala ito ng makalaglag-panty na ngiti saka siya niyakap ulit. Somehow, this guy always managed to disarm him everytime. His embrace makes him melt like marshmallows on fire. His knees trembled and it felt like jell-o all over. Napilitan siyang kumuha ng suporta sa katawan nito.

"Okay lang. I promise to sweep you off your feet everytime we're together. Walang makakalapit na kahit na sinong herodes sa'yo para magpa-cute. Ako lang dapat ang cute sa mata mo."

Kinilig siya ng husto sa sinabi nito. Duda siyang hindi ito mahihirapan sa misyon nitong paibigin siya ng tuluyan. Malamang nga na doon siya agad mapunta. Dahil hindi pa man ito nagpapa-cute, kakaiba na ang pintig ng puso niya. Titig pa lang nito, gusto na niyang tumambling ng three-hundred sixty degrees. What more pa kung sasadyain nito ang lahat para makuha lang ang matamis niyang OO.

Ikaw na nga! singit ng mala-the wicked girl na bahagi ng isipan niya.

Hinigpitan niya rin ang iginanting yakap rito ng may makaagaw ng atensiyon niya. Bahagya niyang inilayo si Cody sa kanya at nalolokang tinanong ito.

"Ano iyon Cody?"

"Alin?" nagtatakang tanong nito.

Inginuso niya ang matigas na bagay na nakadikit sa tiyan niya. Matangkad kasi ito sa kanya kaya damang-dama niya ang bagay na iyon na tila balak butasin ang tiyan niya. Natawa ito.

"Ah iyan ba?"

Natawa na rin siya.

"Oo nga. Iyan nga." Bigla ang paglikot ng imahinasyon niya. He felt big. Nag-flashback sa kanya ang gabing nakita itong nakahubo't-hubad at duguan.

"Hayaan mo lang iyan."

"Bakit naman?"

"Ganyan talaga ang reaksiyon niyan kapag nakadikit ka sa akin. Laging handa." natatawang sambit nito.

Napailing siya sa sinabi nito at kinilig.

"Promise? Baka ini-stir mo lang ako ha?"

"Oo nga. Bakit ano bang plano mo diyan?"

Lumingon siya sa van. Napalingon din ito.

"Baliw. Nandiyan si Jerick." sabi nito.

As if on cue, bumukas ang pinto ng van at bumulaga ang gwapong sarhento.

"Tapos na ba ang drama niyo at balak niyo ng mga rated x dito sa van kahit nandirito ako? Mga imoral!" natatawang sabi nito.

"Tse! Panira ka ng moment." sagot ni Kearse dito.

Natawa lang ang dalawang alagad ng batas. Nagtinginan ang mga ito saka nag-apir ng hindi siya binibitawan ni Cody.

"Hanep pare, parang makakawala ang isang iyan ah." si Jerick.

"Mahirap na. Medyo may kalandian ito eh."

"Hoy! Nandito lang ako." natatawang singit ni Kearse.

"Sorry naman Love." amo sa kanya ni Cody.

"Yuck!" umarteng nasusuka si Jerick.

"Kakainin mo rin iyang sinabi mo pare." balik rito ni Cody.

"That'd be the day." sabi lang ng kaibigan nito.

"Teka lang mga pogi." sabi ni Kearse. "Paano si Jhay-L? Itutuloy ko pa rin ba ang pagsunod sa kanya?"

"Oo Kearse, lalo pa at may gusto pala sa'yo ang mokong na iyon." sagot ni Jerick sa tanong niya.

Napalingon siya kay Cody para tingnan ang reaksiyon nito.

"O bakit? Inaalala mo kung magseselos ako?" nakangiting tanong nito.

"Hindi nga ba?" panunubok niya.

"Never. Unless hindi na kailangang lumandi eh lumalandi ka pa."

"Kapal! Trabaho lang, walang personalan."

"Dapat lang my Love. Dahil kapag sineryoso mo ang pagiging seryoso niya, babalian ko iyon ng tadyang, at ikaw..."

"Anong ako? Anong gagawin mo sa akin." agaw ni Kearse sa sinasabi ni Cody.

He gave him a devilish grin. "I'll lock you up inside your room and fuck you till you're blue. Walang labasan. Wala ring kainan. Ako lang ang kakainin mo. Intiendes?"

Sa halip na matakot ay lalo pa siyang na-excite. Parang gusto niyang sumuway na agad. Napahalakhak siya sa galak.

"You're on." sabi niya.

"Neng, di ka halatang excited." si Jerick.

Natawa lang siya ulit.

"So here's the plan para sa Oplan: Hulihin si Jhay-L Lagman." at inilahad na ni Jerick ang plano na naisip nito para sa panghuhuli sa suspected drug dealer.

Itutuloy...

0 comments:

Post a Comment

Enter your comments here!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yummy Athletes

Indie Boys

Models

  © Blogger template Brownium by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP