Catch Me, Irwin 6

Tuesday, May 17, 2011

"Mabuti naman at nakarating kayo ng payapa dito sa resort Sir RJ," bakas ang kasiyahan sa mukha ni Yaya Dolor pagpasok ni RJ sa pintuan ng malaking bahay. Inilahad nito sa kaniya ang kanang kamay. "Ako nga pala si Yaya Dolor, ang yaya ng Kuya mo."

Mabilis namang inabot ni RJ ang kamay ng may edad na babae. "Kilala niyo na po pala ako," nakangiting sabi niya.

Ngumiti si Yaya Dolor. "Oo naman, naikwento ka na sa akin ng Kuya mo kaya nga nagpasya akong pasabihan ka na bumisita man lamang dito." Parang may gusto pa itong sabihin sa kanya nang mabaling ang tingin sa kanyang kasama.

"Siya po si Irwin--" napatigil si RJ, biglang naisip kung bilang ano niya ipakikila. "--kaibigan ko po."

Napatango lang si Yaya Dolor. Bumaling naman sa mga kasamahang nasa kaniyang kaliwa. "Ito po si Luis, ang pinaka-caretaker dito sa resort at ang anak niyang si DM."

Sa tantiya ni RJ, nasa mahigit kwarenta anyos si Mang Luis. Kita sa suot na puting tshirt ang outline ng muscles nito sa chest area. Sunog ang balat pero may kakaibang sex appeal. Puti na ang karamihan sa itimang buhok sa may itaas ng tainga. Mas mataas siya ng ilang pulgada sa lalaki.

Ang anak naman nitong si DM, tantiya niya ay lampas bente anyos. Mas mababa ang height ng kaunti sa ama. Payat tingnan pero sa tingin ni RJ kapag tinanggal nito ang suot na asul na tshirt malamang lean and toned ang pangangatawan nito. Iyong tipong batak ang katawan sa mga gawain sa dagat. May kakaibang hatak din ang kagwapuhan nito sa mga bading.

"RJ po," pakilala niya kay Mang Luis saka nakipagkamay. Bumaling kay DM at inilahad ang kamay. "RJ..."

Hinawakan naman nito ang kamay niya. "David Miguel Mirante po Sir RJ, pwedeng DM na lang," nakangiting pakilala nito sabay pisil sa kaniyang kamay. Titig na titig ito sa kaniyang mukha.

"Si Irwin po kaibigan ko," pakilala niya sa kasama. Tinanguan lang ni Mang Luis si Irwin habang nanatili pa ring nakahawak sa kamay niya si DM at nakatitig sa kaniyang mukha.

Napansin din yata iyon ni Yaya Dolor at ikinakunot ng noo ni Mang Luis kaya nagsalita na ito. "DM kunin mo na ang mga bagahe ni Sir RJ nang madala na sa silid."

Para namang natauhan si DM na bumitaw sa kamay ni RJ at parang namumula ang pisngi na kihuha kay Irwin ang maleta.

"Alin ba ang kwarto nila?" tanong ni Mang Luis kay Yaya Dolor.

Napatingin si Yaya Dolor kay RJ saka lumipat kay Irwin at bumalik ulit sa kaniya. "Sir RJ pwede ninyong iokupa ang silid ng Kuya ninyo o kaya ang guest room."

Napaisip ng mabilis si RJ. Magsasama ba sila ni Irwin sa iisang silid? Oh My...hindi kaya bumigay siya kung sakali?

"May iba pa po bang silid?"

Nabasa yata ni Yaya Dolor ang nasa isip niya. "Dalawa naman ang guest room ng bahay na ito."

"Sige, tig-isa na lang po kami," sabi niya.

Lihim na natuwa si DM sa narinig.


MALAKI ANG GUEST room, halos doble noon ang silid niya sa kaniyang condo unit. Mamahalin ang mga gamit. Parang nasa loob ka ng isang five star hotel.

Maghahating-gabi na noong matapos siyang ayusin ang mga damit sa cabinet at ipatong sa may sidetable ang mga pictures nila ni Baby Keno. Inihiga niya ang pagod na katawan. Ramdam niyang narelax ang mga muscles niya nang ilapat ang likuran sa malambot na kama.

Naalala niya si Irwin. Ano na kayang ginagawa nito? Nakahiga na rin kaya? Tulog? May iniisip? Nagkasya kaya ang dinala niyang pamalit na shorts at tshirt kanina lang?

Naalala niya ang pagkakatitig nito sa kaniya kanina bago siya pumasok sa silid na katabi ng silid nito pagkatapos kainin ang inihanda nina Yaya Dolor na hapunan. Parang may gustong sabihin sa kaniya ang mga nangungusap na mga matang iyon. Mga matang kakulay ng dagat.

Siya din naman, parang ayaw pa niyang pumasok ng silid kanina. Kahit malalim na ang gabi, parang gusto pa niyang yayain si Irwin na umupo sa may balkonahe para makakwentuhan. O mas appropriate sabihing, para makasama pa ng matagal, para makilala pa ng mabuti. Siyempre nga naman, bukas pag-alis nito baka hindi na sila muling magkita pa. Nakakapanghinayang kung sa ganito lang magtatapos ang kanilang pagkikita. Nakakahinayang kung hindi na masusundan pa.

Pero inunahan na niya ng pasok sa silid bago pa man makapagsalita si Irwin. Saka siya naghanap sa mga damit niya ng posibleng kumasya pa dito. Nilagyan niya ng maikling note ang nakatuping damit. Inilagay iyon sa may tapat ng pinto saka siya kumatok ng ilang ulit. Nang maulinigan niyang papalapit na ito sa pintuan, mabilis niyang tinungong muli ang sariling silid.

Ilang minuto bago niya naisipang maghilamos ng mukha.Pero pagbukas niya sa isang pinto na inakala niyang pinto ng banyo, nagulat si RJ nang ang makita sa loob ay ang likuran ng nakahubad na katawan ni Irwin.

Oh My! Ang pintuan palang binuksan niya ay daan papunta sa kabilang guest room. Ang silid na tinutuluyan ni Irwin.

Ang ganda ng physique ni Irwin. Pantay ang kulay ng kayumangging balat. Malapad ang maskuladong mga balikat na pabalinsuso pababa sa beywang. Prominente din ang linya sa gitna patungo sa kaniyang puwetan. Hindi naiwasan ni RJ ang mapalunok ng laway nang mapansin ang pares ng maburok na mga pisnging naroroon. Madalang lang sa isang lalaki ang magkaroon ng ganoong nagyayabang na mga pisngi dahil karamihan ay flat. Pilyong naitanong sa sarili ni RJ kung ano kaya ang hitsura ng nasa gitna ng mga iyon kapag hinawi. Mapula pa rin kaya ang palibot o kayumanggi din?

Naalala niya ang ayos ni Irwin nang makita niya kaninang nasa yate pa sila. Naalala niya ang pagkakahiga nito sa fishing deck ng hubo't-hubad. Ang walang saplot na katawan. Ang pagsayad ng kargada nito sa sahig habang nakatagilid. Naalala din niya sina Anton at Jigo. Ang paghimas ni Anton sa harapan ni Jigo.

Naramdaman ni RJ na parang may kung anong sumabog na init sa loob ng kaniyang katawan at biglang kumalat.

Nasa aktong isinusuot na ni Irwin sa magkabilang manggas ang hawak na tshirt kaya kita ang pag-flex ng muscles nito sa mga braso. Nang matakpan na ng laylayan ng tshirt ang likod ni Irwin ay saka lang napansin ni RJ na medyo nakabuka pala ang mga paa ni Irwin sa pagkakatayo. Hindi niya alam kung iyong laman na nakikita niya na nakausli mula sa sulok ng mga hita ni Irwin ay ang alaga na nito.

Malamang, sabi niya sa isip.

At tama nga ang hinala niya nang shorts naman ang isuot ni Irwin. Sa bahagyang pagtaas nito ng kanang paa na nagpataas din sa kanang hita ay lalong lumitaw ang lamang iyon pati na ang nakalawlaw na pares na bilog. This time, napalunok na talaga ng laway si RJ. Titig na titig pa rin siya sa bahaging iyon hanggang tuluyan ng maisuot ni Irwin ang shorts nito.

Natauhan lang si RJ nang pumihit si Irwin at makita siyang nakasilip sa medyo bukas na pintuan.

"Mukhang kanina ka pa diyan," nakangising sabi nito.

Ramdam naman ni RJ ang pag-ipon ng dugo sa nag-iinit niyang mga pisngi. Kung pwede lang sanang bumuka ang sahig at lamunin siya para mawala sa paningin ni Irwin ay iyon na ang idinalangin niya.

"So-sorry," nauutal niyang sabi. "Akala ko kasi ito iyong pinto papasok ng banyo."

Lumuwang ang pagkakangiti ni Irwin. "Walang kaso iyon. Ako nga din nagkamali kanina. Akala ko banyo din."

Oh My! Nakita rin ba siya ni Irwin? Anong hitsura kaya niya kanina?

"Pero hindi mo naman napansin kasi abala ka sa pag-aayos ng mga damit mo."

Tumango siya. Na-relieve kahit papaano. "Sige, papasok na ulit ako sa aking silid."

Akmang isasara na ni RJ ang pinto nang magsalita si Irwin. "Saglit lang..."

Binuksan niya ulit ng bahagya. Nagtatanong ang mga matang tumingin sa nakakamagnetong kagwapuhan ni Irwin.

Humakbang palapit sa kaniya si Irwin. Lalo namang bumilis ang sasal ng kaniyang dibdib. "Gusto ko lang sanang magpasalamat."

"Para saan?"

"Sa pagpapakilala mo sa akin na kaibigan mo kahit kanina lang tayo nagkakilala. Sa pagpapatuloy sa akin sa bahay na ito ng--"

"Half-brother ko. Sa kanila ang bahay at ang buong resort na ito," sabi niya.

"Sa iyo na rin."

Naalala ni RJ, puro lovelife nga lang pala niya ang napag-usapan nila ni Irwin kaninang bago sila bumaba ng yate. Hindi niya nabanggit ang tungkol sa Mommy niya, sa half-brother na si Edrick, sa asawa nitong si Antalya at ang tungkol sa pagkamatay ng mga ito. Pero parang ayaw naman niyang magkwento kaya umiling lang siya sabay ngiti.

"Goodnight Irwin," sabi na lang niya pagkatapos ng ilang segundong pananahimik.

Pilit ang pagngiti ni Irwin. "Goodnight RJ."

Napasandal si RJ pagkasara niya ng pinto. Ramdam pa rin ang init na bumalot sa kanyang katawan. Init na dulot ng pagkakita niya sa kabuuan ni Irwin. Init na may kasamang pagnanasa.


NAPAILING SI DM Mirante. "Wala po iyon Tay, simpleng paghanga lang iyon."

Tumayo mula sa pagkakaupo sa harapan ng tokador ang katatapos maligong si Luis Mirante, nakatapis ng twalya ang beywang pababa. Humarap sa anak na si DM na nakaupo sa may gilid ng kaniyang kama. "Siguraduhin mo lang DM na hanggang doon lang iyon at wala ng iba pa. Ayokong magkaroon ka ng conflict sa mga plano natin at sa RJ na iyon."

Tumango si DM kahit sa sarili ay hindi na rin siya sigurado na hanggang doon na lang ang paghanga niya pagkakita sa half-brother ni Edrick na si RJ kanina. Daig pa niya kasi ang natuka ng ahas at hindi man lang niya napansing matagal na pala niyang hawak ang kamay nito. "Pangako Tay, I'll keep my distance."

"That's the sanest thing you can do. Nawala na sa landas natin ang mag-ama na wala tayong kahirap-hirap. Ayokong magkaproblema na naman tayo ng panibago."

"Baka problemahin natin siya later," ani DM.

"Hindi natin masasabi. Pero sa pagkakaalam kong sabi ni Dolor, matagal pa raw niya bago napapayag si RJ na pumunta dito sa resort. Ibig sabihin mukhang wala naman siyang balak na mag-stay dito. If that's the case, he'll be the least threat to us."

Parang dinigest naman ni DM ang sinabi ng ama. "Paano kung magbago ang isip niya at ipasya niyang he'll stay here for good at mamahala sa resort? That would mean, magiging malabo na naman na mapasainyo ang resort at naiwang kayamanan nina Edrick. Anong gagawin natin?"

"Ako ang nagtaguyod sa resort na ito. Ako ang nagpalago. Dugo't pawis ang ipinuhunan ko dito kaya nararapat lang na sa akin ito mapunta ngayong wala na ang mag-ama. Hindi ako papayag na makuha sa akin basta-basta ng isang bastardong gaya ni RJ," halos magtagis ang mga bagang ni Luis.

"Paano kung ganoong nga?"

"Then I'll make sure he'll regret that decision," sigurado ang tinig nito. Halos mangislap ang mata nang muling magsalita. "Kaya kong tanggalin anoman ang haharang sa dadaanan ko."

"Si Yaya Dolor?"

Nangunot-noo si Luis. "Anong tungkol kay Dolor?"

"Hindi ba problema rin siya sa plano natin?"

"Sa ngayon hindi pa. Saka na lang natin siya isipin kung dumating ang oras na balakid na rin siya sa atin. Isa pa, kailangan pa rin natin siya ngayon dito sa resort."

Napatango si DM. "Sabagay, sino na lang mag-aalaga kay Jayson."

Tumalim ng bahagya ang tingin ni Luis sa anak. "Iyan ang huwag mong babanggitin sa RJ na iyon. Ayokong malaman niya na may anak si Edrick. Baka maging rason pa iyon para mag-stay siya dito sa resort."

"Alam ko naman po iyon Tay. Pero paano kung si Yaya Dolor mismo ang magsabi sa kaniya?"

Natawa ito ng bahagya. "Hindi iyon gagawin ni Dolor."

Diskumpiyado ang ipinukol na tingin ni DM sa kaniyang ama. "Paano naman kayo nakasiguro?"

"Sino lang ba naman ang nakakaalam tungkol sa sanggol na si Jayson? balik-tanong ni Luis sa anak.

Nagbilang sa isip si DM. "Ikaw, ako, si Yaya Dolor, si Edrick, si Antalya at si...sino pa ba?"

"Wala na."

Nag-isip ulit si DM. "Bakit nga ba?"

Umiling si Luis. "Ewan ko anak. Tayo nga minsan lang natin nakita si Jayson. Hanggang ngayon hindi pa. Nang nandito pa si Edrick mahigpit ang bilin niya na huwag ipapaalam kahit kanino ang tungkol sa sanggol. Sa tingin ko naman, that will hold true until now even with RJ."

"Bakit anong meron ba kay Jayson?"

"Hindi ko alam. Pero naisip ko advantage natin ang ganoong setup. Tingnan mo ngayon, sino pang iba ang nakakaalam na may isa pa palang tagapagmana ang resort na ito?" tumingin si Luis sa anak at pagkatapos ng ilang saglit ay sinagot ang sariling tanong. "Wala na. That means hindi natin poproblemahin si Jayson."

"Kung hindi magbago ang isip ni RJ at kung hindi niya malaman ang tungkol kay Jayson."

"We'll take care of that later. In the meantime..." Humakbang palapit si Luis sa nakaupong si DM. Ang nakataping twalya na may outline ng half-erect na pagkalalaki ay halos dumikit na sa ilong ng anak. "Ito muna harapin mo."

Napatda si DM. "Tay, pwede bang bukas na lang. Lampas hatinggabi na po."

Tuluyan ng idinikit ni Luis ang harapan sa mukha ni DM. "Saglit lang naman ito anak. Pagkatapos pwede na tayong matulog."

Hindi mawari ni DM kung bakit sa unang pagkakataon, naisipan niyang tanggihan ang nakahain sa kaniyang harapan. Samantalang siya naman palagi ang mapilit na magtalik sila ng kaniyang ama. Kung tutuusin kaya nangyari ang ganito dahil siya ang naunang gumapang sa natutulog niyang ama. Siya ang nagsimula ng makasalanang gawaing sikreto nilang mag-ama. Sa unang pagkakataon, naisip niyang may mali sa ginagawa nila.

Nakakahiya kung malaman ng iba...lalo na ni RJ.

Parang naiinip naman ang ama nang mapansing hindi niya iginagalaw ang mukha at mga kamay. Dati-rati'y mabilis pa siya sa alas-kuwatro sa pagtanggal sa twalya at pagsubo sa kaniya.

Dumistansiya ng bahagya si Luis sa anak. Yumuko para tingnan sa mukha si DM. "Bakit ayaw mo na ba? Bakit all of a sudden yata?" mariin itong nag-isip at nang hindi pa rin siya umiimik saka nagpatuloy. "Don't tell me, dahil ito kay RJ?"

Magaling talagang magbasa ng isip niya ang ama. Pero sasabihin ba niyang iyon nga ang dahilan? Baka lalo lang itong magalit sa kaniya.

Umiling si DM.

Sa inip, tinanggal ni Luis ang nakatapis na twalya saka lumuhod sa pagitan ng mga hita ni DM. Ipinatong ang mga siko sa magkabilang hita ng anak saka tinunton ng mga kamay ang butones ng suot nitong shorts.

Pipigilan sana ni DM ang nagmamadaling mga kamay ng ama sa pagtanggal ng butones sa uhales at mabilis na pagbaba ng kaniyang zipper pero hinayaan na lang niya. Gusto niyang mawalang tuluyan ang iniisip nito sa kaniya tungkol kay RJ.

Napapikit si DM nang dukutin ng ama sa loob ng kaniyang puting brief ang kaniyang sandatang hindi mapigilan sa pagtigas. Sa isip, naimagine niyang si RJ ang may hawak ng kanyang alaga. Nilukob ng kakaibang init ang kaniyang buong katawan. Init na parang nilalagnat. Init ng masidhing libog.

"Gusto mo naman talaga ito di ba?" nanunuksong tanong ng kaniyang ama sabay pisil ng marahan sa kaniyang ari.

Napakislot si DM sa kiliting dulot ng makalyong palad ng kamay ni Luis na nakabalot sa kanyang katigasan. Ang sarap sa pakiramdam ng dulot nitong init nang magumpisang magtaas-baba ito mula sa pinakapuno hanggang sa ulo ng kaniyang ari. Taas. Baba. Paikot. Banayad. Mabilis.

"Oo, 'Tay gustong-gusto ko po."

Iniangat niya ng bahagya ang kanyang balakang nang hatakin ng ama pahubad ang kaniyang shorts at brief. Nang tuluyan na itong nahubad, itinulak siya sa dibdib pahiga sa malambot na kama.

Nagpaubaya na si DM. Maingat na inilapat ang likuran sa bedsheet. Nang magmulat kita niya ang nakatirik na sandata, nababalutan ng daliri ng ama ang pinakapuno at ang nakangangang bibig nito.

Napasinghap si DM nang maramdaman sa ulo ng kaniyang alaga ang mainit na hininga ng ama. Pumintig ng kusa ang kaniyang ari hanggang tuluyang maisubo na ito ng amang si Luis.

"Ahhhhhh...ahhhhh...ahhhhhhh...." naidaing ni DM nang magsimulang gumalaw ang bibig ng tatay niya. Aabante para ibaon lalo ang kaniyang kahabaan saka iaatras ang bibig para ilabas. "Ang init ng bibig mo 'Tay...ang dulas...ang sarap-sarappppp po..."

Ginanahan naman si Luis sa halinghing ng anak kaya lalo pa niyang ginalingan ang pagpapaligaya dito. Dinilaan din niya ang isang bilog sa ilalim ng ari nito na nagpakiwal kay DM. Alam niyang weakness iyon ng kaniyang anak.

"Ohhhhh....ahhhhhhh...'Tay ang sarap-sarap ng ginagawa ninyo...sige pa po...pati iyong isa..." halos hindi na nito malaman kung saan ibabaling ang mukha sa sobrang kiliting nadarama. Nag-level up pa iyon nang sabayan ng paghagod ng kamay nito sa kaniyang tirik na tirik na sandata.

Tumalima naman si Luis. Lumipat siya ng pagdila sa kabila. Hinimod niya ang palibot saka biglang isinubo. Nilaro niya ng dila na parang isang bilog na kendi.

"Tayyyyyyy...ahhhhhh...!" sobrang napapaangat na ang balakang ni DM. "Lalabasan na ako 'Tay!"

Iniluwa ni Luis ang nakasubong bayag para muling isubo ang ulo ng matigas na alaga ng kaniyang anak. Sinakmal ang sariling ari na inaagusan na ng malinaw na katas at hinimas ng maigi. Pinagsabay niya ang pagtaas-baba ng kaniyang bibig sa taas-babang hagod din sa sariling ari. Paulit-ulit. Paiba-iba ng galaw. Ng ritmo. Hanggang ang galaw ng bibig niya ay sinabayan na rin ng pagsakyod ng balakang ni DM.

Pulang-pula na ang ulo ng kaniyang alaga, namumutok sa dugo ang mga ugat sa kahabaan ng katawan nito. Alam niyang medyo matagal pa siya. Sa ramdam niyang paglaki at lalong pagtigas ng ari ng anak sa loob ng kaniyang bibig, hindi na siya makakasabay na magpalabas.

"'Tayyyyy....heto na akoooooo..." napaangat na ang ulo ni DM sa pagsirit ng kanyang katas sa loob ng bibig ng kaniyang ama.

Pagkabulwak ng malapot at manamis-namis na likido ng anak sa kanyang bibig, iniluwa ng bahagya ni Luis ang matigas nitong ari. Ang mga sumunod na putok ay tumama sa kaniyang dila at mga labi na tumulo din pabalik sa ulo ng sandata ni DM at umagos sa katawan hanggang sa mangilan-ngilang itim na balahibo naroon.

Subo pa rin ni Luis ang ari ni DM nang umakyat ito sa kama, humiga ng patagilid para itapat ang matigas na sandata sa mukha nito. Nahulaan naman ni DM ang gustong mangyari ng kanyang ama kaya hinawakan niya ang ari nito saka biglang isinubo lampas sa ulo.

Habang pinakikiramdaman ni Luis ang sarap ng pagsubo sa kaniyang ari ay unti-unti niyang hinimod ang katas sa ari ng anak. Dinalaan saka nilunok lahat.

Magaling na rin naman si DM sa pagpapala sa kaniyang sandata kaya ilang hugot-baon ng ari niya sa bibig nito ay, "Anak, malapit na ako!"

Hindi na tinigilan ni DM ang ginagawa. Todo sipsip at higop na ang ginawa ng kaniyang bibig. Hanggang maramdaman niya ang pag-expand nito at lalong pagtigas.

"Anak, ayannnnnn naaaaaaa....lunukin mo lahattttttttt..!" sigaw ni Luis na halos mamilipit sa sensasyon ang katawan at parang gripong binuksan ang kaniyang ari na naglabas ng naipong katas.

Nahuli naman si DM sa pagluwa ng alaga ng kaniyang ama kaya dalawang pagsirit ang dumiretso sa kaniyang lalamunan at ang mga sumunod ay sa labas na ng kaniyang bibig. May isang tumama sa ilong at ilang putok sa pisngi.

Bumalikwas si Luis at humilera ng higa sa anak na si DM. Inilabas ang dila saka masuyong dinilaan ang sariling katas sa pisngi at bibig ng anak.

"Salamat anak, pinaligaya mo na naman ang iyong Tatay. Dahil diyan, patuloy kong paninindigan ang pangako kong hindi na mag-aasawang muli."

Biglang pumasok sa isip niya si RJ. Sa unang pagkakataon, naging mapait ang ngiting nanulay sa mga labi ni DM.


MAG-AALA-UNA NA NG madaling araw ay hindi pa rin dalawin ng antok si RJ. Kung ano-ano ang pumapasok sa isipan niya. Si Saldy na nagpapagalit sa kaniya. Si Baby Keno na nagpapalungkot naman. Si Irwin na nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Ang pagkahuli niya sa akto kina Anton at Jigo. Ang pagkakita niya kanina lang sa hubad na likuran ni Irwin na nakakapagpainit sa kaniyang pakiramdam.

Mixed feelings and emotions, ika nga.

Mukhang kahit nandito siya sa resort ay hindi pa rin siya makakadama ng katahimikan ng isip at katiwasayan ng kalooban. Mukhang mahihirapan siyang mag-get over with sa lahat ng masasakit na nangyari sa buhay niya.

Nakaramdam siya ng pagkauhaw kaya naisipang lumabas ng silid at tunguhin ang kusina. Malamlam ang liwanag sa hallway dulot ng isang pinlight sa dulo at isa pa sa may hagdan pababa.

Pababa na si RJ ng hagdan nang may marinig siyang umiiyak. Tumigil siya sa paghakbang. Nag-focus ang tainga sa pinagmumulan ng tinig.

Iyak ng sanggol ang naririnig niya. Pero wala naman siyang alam na may sanggol sa bahay na ito. Wala namang nabanggit sa kaniya si Yaya Dolor maging sina Mang Luis at DM na may kasama silang sanggol.

Naalala tuloy ni RJ ang mga pelikulang katatakutan na napanood niya dati. Lalo na iyong eksena kung saan may sanggol na umiiyak at nang lapitan ng bidang artista, hindi pala ito totoong sanggol kundi isang TIYANAK!

Nanindig ang kaniyang mga balahibo sa naisip. Mabilis na nilukuban siya ng takot at ang paligid ay parang naging background ng isang nakakatakot na palabas. Pinigilan niya ang sariling sundan ang pinagmumulan ng pag-iyak.

Babalik na sana siya sa silid nang biglang huminto ang pag-iyak ng sanggol. Saka nya nakita ang pagtalon ng isang pusang puti sa gitna ng hallway sa may bandang dulo.

Nakahinga siya ng maluwag nang mag-ngiyaw ito na parang sa isang sanggol na umiiyak.

Pusa lang pala, halos matawa siyang sabi niya sa sarili. Nawalang bigla ang takot na naramdaman kanina. Lalong nagising ang diwa niya nang bumaba ng hagdan.

Pagdating naman niya sa kusina, hindi lang pala siya ang nauuhaw. Sa ilaw ng nakabukas na pinto ng refrigerator, nakita niya si Irwin, hawak ang pitsel at nang maramdaman ang presensiya niya ay ibinaling ang tingin sa kaniyang kinatatayuan.


Itutuloy

3 comments:

Anonymous,  June 2, 2011 at 10:13 PM  

hay, ganda ng story... baka may alam kayo kung saang blogsite na kumplete na ang istoryang ito

Jayson S Patalinghug June 3, 2011 at 1:45 AM  

Up to date ang Kwenting Catche me Irwin sa blog na ito. As of now wala pa ang next chapter gawa ng sobrang busy ng author. dont worry anonymous kasi...unang naipopost dito ang update ng storyang ito.....

pwede mo rin bisitahin ang blog ni Josh. Jusk click on the link in the side bar for M2MBromance

Anonymous,  June 3, 2011 at 9:58 AM  

hi jayson, thanks...ganda talaga dito ehhehe....thanks sa inyo lahat mga utol

Post a Comment

Enter your comments here!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yummy Athletes

Indie Boys

Models

  © Blogger template Brownium by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP