Chapter 10 : Kung Kaya Mo ng Sabihing Mahal Mo Ak

Monday, November 15, 2010

By: DALISAY
e-mail: I could tell you... But then I have to kill you. LOL! (mura yan. :p)
blogsite: dalisaynapusoatkaluluwa.blogspot.com
Other details: I speak softly but I carry a VERY BIG stick!
---------------------------------------------------------------------------

It was Friday night. Isang nakakabinging-katahimikan ang namamagitan ngayon sa pagitan nilang dalawa ni Pancho. Kanina pa niya ito hindi iniimik. At bakit hindi, labag sa kalooban niya ang pagsamang ito sa lalaki. Labag nga ba? Tudyo ng isang bahagi ng isip niya.

Minabuti niyang sabayan ang awitin na pumapailanlang sa stereo ng sasakyan. Napahalukipkip siya sa lamig na pumapasok sa sasakyan. Hindi na nila ginamit ang aircon at hinayaan na lamang na bukas ang mga bintana ng bahagya. Nasa kahabaan na sila ng SLEX. Bahagyang naka-recline ang upuan niya.

Napalitan ang hinahum niyang kanta ng isang malamyos na awitin mula kay Fergie. Alam niya ang awiting iyon pero nunca niya iyong kakantahin sa harap ni Pancho. Naghum na lamang siya sa saliw ng awiting iyon at bahagyang pumikit.

Ever since I was a baby girl I had a dream
Cinderella theme, crazy as it seems
Always knew that deep inside that there would come a day
When I would have to way, make so many mistakes...

I couldn't comprehend as I watched it unfold
This classic story told I left it in the cold
Walking through an open door that led me back to you
Each one unlocking more of the truth...

"Who's song is it?" narinig niyang tanong sa kanya ni Pancho. Hindi siya nagdilat ng mata at itinuloy ang pagha-humming.

I finally stopped tripping on my youth
I finally got lost inside of you
I finally know that I needed to grow
And finally my maze has been solved..."Iyan ba ang bago mong style ngayon?" tanong ulit nito. Hindi pa rin siya dumilat. Bagama't nalito sa tanong nito.

"Iyan ba ang style mo ngayon? Ang hindi ako pansinin?"

He ignored him. Itinuloy lang niya ang pagsabay ng humming sa awiting iyon.

Finally
Now my destiny can begin
Though it will have a different set
Something strange and new is happening...

Finally
Now my life doesn't seem so bad
It's the best that I've ever had
Give my love to him finally...


"Ang sarap halikan ng katabi ko."

He went still. No. He stiffened. Naloloko na ito kung gagawin nito iyon sa kanya habang nagmamaneho ito. Naramdaman niyang huminto ang sasakyan nila. Ayaw pa rin niyang dumilat. Nagkunwari na lang siyang tulog. Na isang malaking pagkakamali. Naramdaman na lang niya ang biglang paglapat ng labi nito sa kanyang labi. Hindi niya magawang itulak ito. Nag-alala siyang may makakita sa kanila. Pero lahat ng pag-aalalang iyon ay nawala na sa kanyang isipan ngmagsimulang gumalaw ang dila nito sa loob ng bibig niya.

Pacho's slick and wet tongue withdrew and thrust inside his mouth. Naliliyo na siya sa sensasyon na ipinararanas nito sa kanya. Namalayan na lamang niyang ang kamay na dapat ay ipangtutulak dito ay nasa mga batok na nito. Touching his chiseled back up and down. Isang marahas na ungol ang pinakawalan niya. Doon ito kumalas sa kanya.

Naiwang tulala sa pagkakataong iyon si Gboi. Nakatanghod pa rin sa kanya si Pancho. Isang mapanuksong ngiti ang nakapagkit sa labi nito. Hindi niya maiwasang mapasimangot ng maunawaang naisahan siya nito. Umayos siya ng upo.

"Tingnan mo. Kahit nakasimangot ang sarap halikan ng halikan."

Napalingon siya sa sinabi nito. Desire is still evident in his brown eyes. Nangilabot siya sa isiping patas lamang sila ng nararamdaman sa isa't-isa. Damang-dama niya ang sexual tension sa pagitan nilang dalawa.

"Nakakarami ka na Pancho ha. Bakit ka ba nanghahalik na nanghahalik?" galit-galitan niyang tanong dito. Inilibot niya ang tingin at bahagyang namangha ng makitang nakasara na pala ang salamin ng sasakyan at bumubugha na ng malamig na hangin ang aircon nito.

"Gusto mo naman di ba?" balik-tanong nito.

"Bakla ka ba?" tanong niya rito.

"I'm not."

"Eh, bakit ka nanghahalik ng kapwa mo lalaki?"

Hindi ka naman totoong lalaki diba?"

"Timang. Lalaki ako."

"Yeah right. And Elvis is still alive." nakakalokong sagot nito.

"I mean. Lalaki pa rin ako kahit na gusto ko rin ng kapwa ko lalaki. Ang hindi ko lang ma-gets ay kung bakit parang gustong-gusto mo na hinahalikan ako?" naiinis na sabi ni Gboi.

"I guess... I just like kissing you. Huwag ka ng magtanong pa dahil hindi ko rin alam ang sagot." at tiningnan siya nito na para bang isa siyang batang makulit na tanong ng tanong.

"Eh bakit nga?" pangungulit pa niya.

"Are you fishing for compliment sweetheart? Coz if you are then you're definitely not hearing it."ngisi nito.

He felt his cheek colored. Nagbaling siya ng tingin sa labas. Nasa isang gasolinahan pala sila. Buti na lang at tinted ang sasakyan niya. Thank God for little mercy.

Napabugha siya ng hangin sa eksasperasyon. Naiinis siya rito. Hindi malinaw ang bawat galaw nito at akala niya ay malalaman niya ang nasa isip nito kung lagi niya itong makikita. Iyon ang isa sa dahilan ng pagpayag na rin niyang sumama rito. "Iyon nga lang ba Gboi?" piping tudyo ng isipan niya.

"Bibili lang ako. May gusto ka bang ipabili?" tanong nito matapos patayin ang makina ng sasakyan at buksan ang pintuan para lumabas.

Umiling siya. Ipagpapatuloy na lamang niya ang di pagpansin dito. Effective naman iyon. Kailangan lamang niyang mag-ingat at baka halikan na naman siya nito.

Lumipas ang mga oras at nasa bahay na sila ni Pancho. Madilim na sa paligid ngunit mapapansin ang kagandahan ng kabahayan mula sa liwanag ng sasakyan na tumutumbok dito. Medyo malayo ito sa kalsada. Mga isandaang metro ang layo ng bakuran bagamat sinabi ni Pancho na sa kanila rin ang parteng malapit sa high-way na nababakuran ng mga kawayan.

Nahigit niya ang paghinga ng malamang isa iyong log-cabin. Puro mga matatandang kahoy ang istruktura ng buong kabahayan. Nasisiguro na niyang malamig ang klima doon kahit sa katanghalian. It looked like an old house pero may dating.

"Welcome to my humble adobe." nakangiti nitong wika sa kanya. His heart skipped a beat. Napabuntong-hininga na lamang siya. Iginiya siya nito papasok sa bahay. Just as expected. Gawa ng sa purong troso ang buong-bahay. Solidong semento ang sahig pero malinis at makintab ito.

May mga bagong kagamitan siyang nakikita sa sala ngunit ang naka-agaw ng pansin sa kanya ay ang grandfather's clock na nakatayo sa gilid ng bahay. Nakasandal iyon katabi ng ibang estanteng yari rin sa kahoy. Very homey ang paligid. Nag-uumapaw ang kasimplehan ng bahay ni Pancho pero maganda. Minimalist yata ito.

"You liked it?" tanong nito.

Hindi pa rin siya umimik. Pinangatawanan niya ang pandededma niya rito.

"Hanggang kailan mo balak na isnabin ako Gboi?" lukot ang mukhang tanong nito.

Tiningnan niya lang ito. Nakipagsukatan siya ng tingin rito ngunit siya rin ang unang nagbaba ng paningin. Hindi niya kayang patuloy na tingnan ito sa mata. Parang kinakain nito ang buong sistema niya.

Narinig niya ang pagbugha nito ng hangin. Inilabas ang cellphone at ibinigya sa kanya.

"Ayan. Ikaw na ang magbura." tukoy nito sa recorded conversation nila.

"Paano ko masisigurong wala na itong ibang kopya?" mataray na tanong niya rito.

"May isang salita ako Gboi. Kaya sana, you keep your part of the bargain at maging isang mabuting guest. The least you can do is sumagot ng maayos kapag tinatanong ka. That's GMRC one-0-one." naiinis na wika nito.

Naaliw siya sa kaalamang isa pala ito sa mga lalaking hindi kayang tagalan ang cold treatment. Tinaasan niya lang ito ng kilay bago sumagot.

"Funny you should ask about good manners and right conduct when you deliberately abducted me. I could break your neck right now but I won't stoop down to your level you low-life scum of earth." mabagsik na sabi niya.

He's raging mad. Gustong-gusto na niya itong balian ng buto kanina pa. Ngayong nabura na niya ang pakay niya ay pwede na niya itong iwanan. Kailangan niya lamang na kuhanin ang susi ng sasakyan niya rito. Napatingin siya sa bulsa ng pantalon nito kung saan iyon nakalagay.

"I can't wait for you to try sweetheart. It would be a pleasure seeing you fight para lamang makuha ang susing ito sa bulsa ko." mukhang nabasa nito ang nasa isip niya.

Hindi naman naka-lock ang pinto kaya pwede siyang tumakbo anytime palabas. Tinantiya niya ang layo nito sa kanya. Gumilid siyang bahagya bago nagpakawala ng isang flying kick at intensiyong patamaan ang dibdib nito. But he dodged it.

Na-out balance siya pagbagsak niya sa lupa kaya nahawakan nito ang katawan niya at akmang ibabagsak siya sa sahig. Mabilis na pinagana niya ang reflexes at iniikot ang mga kamay sa braso nito at itinukod ang tuhod sa dibdib nito bago buong pwersa na itinapon ito palayo sa kanya. Ngunit hindi nangyari iyon dahil mahigpit na hawak nito ang blikat niya na bahagyang nakapagdulot ng sakit sa kanya.

Pumiglas ito at bumalikwas pahiga at nagkapalit sila ng posisyon. He is now above him. He punched Pancho but he blocked it with his palm and pulled his arm dahilan para mapalapit dito. Gboi tried to pull back his right arm while trying to give him a punch from his left arms.

Nahawakan nitong muli ang kamay niya at hinila itong muli palapit dito. His face now facing Pancho's ay nakapagdulot ng kakaibang sensayon sa kanya. He didn't know that this man can fight. He's as skilled as he was. Marahil ay nag-aral din ito. Gboi tried to pull back. Ginamit niya ang mga paa. he straddled Pancho in his stomach and pulled as hard as he could upang mapatayo ito at nagtagumpay siya.

Ikinapit niya ang dalawang paa sa paa sa baywang nito. Nakapalibot na ngayon ang mga kamay niyang mahigpit na hawak nito sa likod ng leeg nito at ang mga hita niya sa likod nito. Their breath is fanning each other's faces. Iniiwasan niyang tingnan ang mga mata nito. Sa ginawa niya ay si Panco naman ang gumalaw. Mabilis nitong iniangat ang mga braso niya bago ipinuwersang ilipat sa likuran niya.

Nakadama siya ng sakit ngunit mas napapansin niya ang intimate na posisyon nila. Nakayakap na ngayon sa kanya si Pancho ng buong-higpit. Hindi na siya makahinga. Sinubukan niyang bumaling sa kanan ng pahiga para mabawasan ang pwersa nito but it was futile.

Napapagod na siya at halos pinangangapusan na ng paghinga. Halos hindi na siya makagalaw. Pumalag-palag na lang siya sa kandungan nito.

"D-dont do that. Iba ang ginigising mo sa pagpalag mong iyan." hinihingal na sabi nito sa gilid ng tainga niya. Lalong nanuyo ang lalamunan niya sa pagod at sa pagkamangha.

Pancho's arousal is poking his behind. His steely maleness felt like a huge rock at damang-dama niya iyon sa suot na slacks. Gboi's eyes widened when he felt his own arousal. Walang para maitago iyon sapagkat nasa tiyan ni Pancho iyon nakatumbok. Buti na lang at hindi nito nakikita ang mukha niya.

"A-at least, I'm not the only one who's feeling this way sweetheart." naghahabol pa rin ito ng paghinga. Nangilabot ang pakiramdam niya when he licked his earlobe. Pawisan na sila pareho pero parang balewala lang dito ang ginawa.

"P-pancho."

"I'm sorry Gboi. But I want you now." baling nito sa kanya then claimed his mouth.

Pancho's tongue explored deeper. Gboi felt like he's moving in a kaleidoscope. Nakakalunod ang halik na iginawad nito. Pancho let go of his arms and grabbed his nape para lamang palalimin pa ng husto ang halik. He felt Pancho's member poking more and more in his ass.

Pancho grabbed his buttocks and tried to stand. Nagulat siya sa lakas nito. Parang hindi sila nagpambuno kanina kung buhatin siya nito. His legs still wrapped to his torso habang buhat-buhat siya nito. Naaliw siya sa naiisip habang walang tigil ito sa paghalik sa kanya. Ipinatong siya nito sa isang mataas na lamesa. He's strong. Nakaya nitong buhatin ang katulad niyang malaking lalaki rin.

Pinagapang ni Gboi ang kamay sa katawan nito. Feeling his muscles makes him shiver with excitement. Tumigil ito sandali sa paghalik sa kanya at tiningnan siya ng buong pagnananasa. Pancho's eyes were emitting rays of passion that he'd never seen before.

Nagpatuloy ito sa paghalik sa kanya while still thrusting his hardness to his thighs.
Gboi moaned so loud. Nababaliw siya sa sensasyon na iyon. He lifted Panchos shirt and throw it away. He's body is like that of a God. Para siyang sabik na sabik na hinalikan ito sa leeg. bago ipinagapang ang halik pababa sa dibdib nito. Kinagat-kagat niya ang nipples nito.

He's tan is wonderful. And he tasted good too. He tasted of forest. Of wooden mist. Lalaking-lalaki ang amoy nito. He sucked one nipple not so very gently that he moaned and groaned so loud. Sinaway niya ito.

"Don't worry sweetie, the house is all ours. Walang tao dito ngayon." sabi nito sa namumungay na mata.

"God you are so good." sabi pa nito.

Siniil siya nito ng halik. Pagkatapos ay pinaliguan siya ng halik sa pisngi. Sa buong mukha. Sa tainga. He kissed. He licked. And oh, he's so damn hard now. Parang mapupunit na ang slacks niya sa nararamdamang pagtigas ng pagkalalaki niya.

Dinama niya ang katawannito. His hard pecs. His beautiful abs. Kasingtigas iyon ng pader and he's glad that every moan that comes out of this wonderful man was because of him. Pancho lifted him again and brought him to the sofa. He's still on top of him.

Sa namumungay na mata ay inutusan siya nito. "I'm all yours sweet. You can do whatever you wanted to do. Hindi ako gagalaw. Ikaw muna ang bahala sa akin." nanginginig na sabi nito.

Sumandal ito sa sofa at tiningnan siya ng mapupungay nitong mata. Gboi kissed those luscious lips. Tumugon naman ito bagaman ang kamay ay nasa tabi laman nito. Bumaba siya sa pagkakakandong dito. He traced Pancho's body with his lips. He mimicked what he did earlier. He kissed. He licked. And he felt him shiver in delight.

Dinama niya ang kayo ng maong nito. He unbuckled his belt. Bahagya itong umangat para tulungan marahil siya. He unzipped his pants and removed his pants. Naalis na pala nito ang sapatos at nakamedyas na lamang ito. He looked majestic with his white briefs. Bahagya pa niyang nasisilip ang ulo ng pagkalalaki nito. He touched his raging maleness. It felt surreal.

Narito ngayon ang isang katulad ni Pancho at pinaliligaya niya. Bihira siyang pumatol sa straight guys at isa ito sa mga iyon. He licked the pre-cum on the head of his hard shaft. He kissed it. He heard him groaned. Parang hayup na sugatan. Nakita niyang nakapikit ito habang nakatingala. He uncoverd half of his manhood. He licked it. It was hot. He tasted good.

Hindi rin nakatiis si Gboi at tuluyan na niyang hinubad ang brief nito. Muntik pa siyang tamaan ng tigas na tigas na pagkalalaki nito sa mukha. Napalunok siya sa nakita. He was larger than life. Napakakintab ng pinaka-ulo ng ari nito. He heard him gasped as he suck the tip his maleness. He teased. Bit it not so gently that he almost sounded like a growling wolf.

"Please don't tease me sweetheart." nangangapos ang hiningang sabi ni Pancho.

He was pleased. Gboi felt like in control. A triumphant smile broke his lips. He kissed him again while stroking his hardness. Then he moved down again and gave him the best head he'll ever receive in his entire life.

PANCHO felt like he died when Gboi's mouth enveloped his shaft. Hindi siya makapaniwala sa nararamdamang sensasyon. All of his previous head from different sex partners failed in comparison. Gboi might be an expert in that department. Gboi licked his balls and sucked it. Napakapit siya sa kinauupuan. Para siyang pinangangapusan ng hininga.

Ibinalik nito ang pagdila sa kahabaan ng kanyang sandata. It looked like a hard thing to do because he was well-endowed. Ngunit parang balewala lang ito kay Gboi. Napasinghap siya ng maramdaman niyang ipinasok nito ng buong-buo sa bibig nito ang kanyang kaselanan. Napa-ungol siya ng malakas. It was a good thing na malayo ang mga kapit-bahay nila at wala ang Tatay Ben niya sa bahay.

He didn't know what went to him that lead to them to the current situation. He just felt like he's lost whenever he kiss Gboi. Isinagad ulit nito ang pagsubo at lalo siyang napaliyad sa sarap. He was effortless. He had to give him that. Naliliyo siya sa sarap. Itinaas ni Gboi ang hita niya at ipinatong ang mga paa niya sa balikat nito.

Nagtaka man ay nawala na iyon when he felt his balls inside his wet and warm mouth. He squirmed. He wreathed. At lahat ng iyon ay dahil sa sensasyon na ipinapadama sa kanya nito. He paid homage to his dick like no one ever did. Ang akala niya ay naabot na niya ang pinakamasarap na maaring iparanas sa kanya ni Gboi when he felt his tongue in his ass.

Napakislot siya sa sarap.He knew ahat it was called. He was giving him the best rimming. The best because no one has ever done that to him. He felt like exploding any moment. Hinawakan na niya ang balikat nito and kissed him full on his mouth. It didn't matter where it came from. Malinis naman siya. Hindi na rin niya inalintana pa ang anumang pandidiring maaring maramdaman. He's consumed by so much desire he couldn't see reason no more.

He guided Gboi again to his throbbing shaft. He continued licking and sucking it. Damn! He really is exploding. He grabbed his hair and heard him moan. He groaned as if hurt then mouth-fucked him. He thrust and thrust sa sobrang sarap. Nakita niyang halos mamuwalan na si Gboi but he didn't care, mukhang okay lang ito. He was looking at him intently and with so much desire that fueled hisalready burning soul.

He thust deeper. He heard Gboi almost choke. He asked if he's okay and continued when he said he's fine. He thrust deeper again. Mahigpit ang pagkakahawak sa ulo ni Gboi and he exploded. He's cum spurted like fountain on Gboi's throat that he didn't give him a chance to pull his head back. He wanted him to taste him. As if by doing that he was already giving a part of him.

Hapong-hapo siya pagkatapos and laid his back to the sofa. Gboi is still sucking and swallowing his cum. He knew he was clean kaya wala itong dapat ipag-alala. It was the best head. Pawis na pawis na siya. That's when Gboi raised his head and gave him the most satisfied smile he had ever seen. His felt a strong pang of pain in his chest. He was suddenly confused. Tumabi sa kanya si Gboi at yumakap.

"That was great Pancho. You tasted sweet, It was the best head I ever did. But next time, I want you to participate more. I don't want to be exhausted while having sex because my partner is like a statue, Greek he may be." nakaniting sabi nito.

Itutuloy...

3 comments:

Jayson Patalinghug November 15, 2010 at 9:34 PM  

wow feeling ko mahuhulog na talaga loob ni pancho kay gboi at makonsensya pa siya sa kapahamakang dulot niya kay gboi

DALISAY November 16, 2010 at 5:33 AM  

Thanks for the wonderful comments. Medyo busy lang dahil sa entry ko for BOL. And hey, Loved the pic. ahahaha

Jayson Patalinghug November 16, 2010 at 5:43 AM  

im glad nagustuhan mo ang pic hahaha

Post a Comment

Enter your comments here!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yummy Athletes

Indie Boys

Models

  © Blogger template Brownium by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP